Skip to Content

Виставка Ольги Петрової "Інші береги" в Київському музеї російського мистецтва

Дата: 
10/02/2012 - 04/03/2012

Ольга Петрова увійшла до української культури на трьох рівнях: як художник, історик і теоретик мистецтва та філософ. Помітною також є її активна роль як куратора низки міжнародних експозицій. Але саме «живопис, - як зауважив Мирослав Попович, - той фундамент, на якому підноситься кожний задум як активно діючого митця, так і естетика».

Живописний метод О.Петрової базується на інтуїтивно-спонтанному сприйнятті світу. Її власна творчість підноситься як радісна пережита чуттєва подія. Звідси походить пронизлива щирість та переконливість всього, що створено художником.

П’ять залів живописного проекту «Інші береги» (Франція, Іспанія, Японія, Україна, арабський Схід) окреслюють колористичну ойкумену мисткині, її подорожі у просторі-часі.
Домінуючий колір кожної зали втілює чуттєво-інтуїтивне переживання автором культурних та духовних ландшафтів різних країн. Концепція кольору, тональності, фактури полотен виступають в якості сутнісної архітектоніки кожного розділу виставки.

Наскрізною темою експозиції є відкритість кордонів, що з особливою гостротою відчуває та цінує мисткиня з покоління 70-х років, яке формувалося в андеграунді – у протистоянні тиску брежнєвщини та соцреалізму. Сьогодні із захватом та талантом колориста Ольга Петрова мандрує країнами і через власний «внутрішній ландшафт» відображає величезний та різноманітний світ культури.